Loading...

E-LEARNING GEVAARLIJKE STOFFEN

Medewerkers die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zijn volgens de ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) vervoersvoorschriften en de Dangerous Goods Regulations (DGR) verplicht een bewustwording ADR te volgen. Elke onderneming draagt ​​zelf de verantwoordelijkheid om deze cursus voor haar medewerkers te verzorgen. Er zijn diverse cursussen online beschikbaar, zowel in het Nederlands als in het Engels.

ADR BEWUSTWORDING ONLINE

De ADR bewustwording kan online worden gedaan via e-learning. Medewerkers kunnen een ADR bewustwording certificaat behalen op een tijdstip dat het beste uitkomt, zodat het volgen van de bewustwordingscursus bijvoorbeeld kan worden ingepland tijdens werkuren of juist buiten werktijd.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het volgen van een online bewustwording gevaarlijke stoffen, zoals functie specifieke bewustwordingen voor medewerkers van ziekenhuizen en laboratoria of voor chauffeurs en logistiek medewerkers. Daarnaast is het mogelijk een gerichte functie specifieke bewustwording op maat te maken, voor uw eigen branche.

Het op maat laten maken van een bewustwording kunt u volledig uitbesteden door dit proces te laten verzorgen door SDX Consultancy. Elke bewustwording voldoet aan de wettelijke voorschriften.

HERHALING ADR BEWUSTWORDING

Medewerkers dienen elke twee jaar de bewustwording gevaarlijke stoffen te volgen. Het certificaat dat zij ontvangen is twee jaar geldig en erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het certificaat dient in het personeelsdossier te zijn vastgelegd en zowel het bedrijf als de medewerker zijn hiervoor verantwoordelijk, ook als het gaat om het tijdig volgen van de herhaling.

uploads/2022/04/Dangerous-Goods-Online-1110x411.jpg