Loading...

GDP VERVOER VAN MEDICIJNEN

Wij bieden passende oplossingen, bijvoorbeeld voor geconditioneerde geneesmiddelen volgens de GDP (Good Distribution Practice) richtlijnen of andere farmaceutiche producten. Hiervoor kunnen wij u verschillende oplossingen aanbieden met de benodigde certificeringen volgens actuele wet- en regelgeving op gebied van ADR, DGR en GDP.

Medisch transport kunnen wij op verschillende manieren voor u regelen. De koerier komt de zending persoonlijk bij u ophalen en levert deze vervolgens direct persoonlijk af. Dit geeft u de zekerheid dat de zending bij de juiste persoon - op tijd - wordt afgeleverd. Hoeft de zending niet direct afgeleverd te worden dan zijn er verschillende andere oplossingen mogelijk, zowel nationaal als internationaal. Zoals een tijdslevering de volgende dag.

Het is ook mogelijk medicijnen geconditioneerd te vervoeren. Dit varieert van gekoeld transport met coldpacks, zendingen op kamertemperatuur met speciale gevalideerde verpakkingen, tot diepgevroren producten op droogijs. De medische koerier neemt de benodigde verpakking, droogijs en coldpacks mee bij het ophalen van het materiaal en zorgt ervoor dat de zending op de juiste manier is verpakt. Vervolgens zorgen wij ervoor dat uw zending gedurende het gehele transport geconditioneerd blijft, op de juiste temperatuur.

GMP EN GDP

Medewerkers en chauffeurs van SDX hebben een geldige GDP bewustwording gedaan.

Een goede manier van produceren is onderdeel van de kwaliteitszorg. Het waarborgt dat producten altijd volgens de kwaliteitsnormen voor de beoogde toepassing en volgens de vereisten van de vergunning voor het in de handel brengen worden geproduceerd en gecontroleerd.

SDX personeel en chauffeurs zijn gecertificeerd conform GDP.

Good manufactering practice (GMP)
De principes van GMP zijn vastgelegd in de wetgeving en omschreven in “de Richtsnoeren voor een goede manier van produceren” (EU richtlijn 2003/94/EG).
Een goede manier van opslag en distributie is het onderdeel van de kwaliteitszorg dat waarborgt dat het kwaliteitsniveau zoals gespecificeerd in de Handelsvergunning (Marketing Authorisation) of de productspecificatie in het gehele distributienetwerk blijft gehandhaafd (EU richtsnoer 94/C 63/03).

Nieuwe norm Good distribution practice (GDP)
Geneesmiddelen verkrijgbaar in Nederland komen tegenwoordig uit de hele wereld. Dit zorgt voor bijkomende risico’s.

De nieuwe GDP-norm stelt meer eisen aan de logistiek van geneesmiddelen en geeft ook meer garanties dat de geneesmiddelen die patiënten gebruiken van goede kwaliteit zijn. Tijdens een congres op 2 september 2013 is de norm met vertegenwoordigers en medewerkers van farmaceutische en logistieke bedrijven besproken.

De Europese richtlijn 2011/62/EU ‘Falsified Medicines Directive’ (FMD) moet verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen van geneesmiddelen terechtkomen. Als gevolg van deze richtlijn zijn onder meer nieuwe eisen gesteld aan fabrikanten, importeurs en groothandelaars van werkzame stoffen (actieve substanties), die geldig zijn vanaf 2 juli 2013.

uploads/2022/04/Potje-met-rode-pillen-1110x834.jpg