Loading...

INFECTUEUZE STOFFEN

In de gevarenklasse 6.2 benoemt het ADR stoffen waarvan bekend is, of waarvan kan worden aangenomen, dat zij ziekteverwekkers bevatten. Ziekteverwekkers zijn micro-organismen die ziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren. Het gaat kortom om ziekteverwekkers die in staat (kunnen) zijn ziektes te veroorzaken bij mensen of dieren. Aangenomen wordt dat ziekenhuis materiaal dat voor onderzoek wordt aangeboden, onderzocht moet worden of het al dan niet ziekteverwekkers bevat.

Voor de indeling van deze materialen zijn de volgende indelingsmogelijkheden:

I1: Infectueuze stoffen, gevaarlijk voor mensen (UN2814)
I2: Infectueuze stoffen, alleen gevaarlijk voor dieren (UN2900)
I3: Ziekenhuisafval (UN3291)
I4: Biologische stoffen (UN3373)


Aan de indeling moet altijd een professionele beoordeling vooraf gaan die gebaseerd is op de behandeling, symptomen en omstandigheden (bijvoorbeeld een besmetting die in een bepaalde streek voorkomt) van de dierlijke bron. Deze professionele beoordeling mag verwacht worden van het ziekenhuis. Overigens veronderstelt dit ook kennis van de vervoersvoorschriften (indelingsmogelijkheden en gevolgen). Categorie I1 en I2 infectueuze stof is een infectueuze stof die in een vorm wordt getransporteerd, die bij blootstelling bij mensen en dieren blijvende invaliditeit of een levensbedreigende of dodelijke ziekte kan veroorzaken. Als er zekerheid bestaat over de infectueuze aard van de stof, dan moet indeling plaatsvinden in gevaar categorie I1 of I2 onder UN2814 of UN2900.

Een infectueuze stof die niet voldoet aan deze criteria moet onder categorie I4 in UN3373 worden ingedeeld.

UN 3373 BIOLOGISCHE STOF CATEGORIE B

Voorbeelden van UN 3373 zijn diagnostische monsters en cultures voor wetenschappelijke of diagnostische doeleinden. In dit geval kan worden gesproken van zogenaamde “patiënten monsters”. Het zijn stoffen, inclusief uitgescheiden of afgescheiden stoffen, bloed en bestanddelen daarvan, weefsels en uitstrijkjes van weefselvloeistoffen, lichaamsdelen, die worden getransporteerd voor doeleinden van research, diagnose, onderzoeksactiviteiten, behandeling van ziekten en preventie. Het verpakken en vervoer van het Covid-19 virus valt ook onder deze UN 3373 classificatie. Indeling van deze materialen moet dan plaatsvinden als, met de vermelding hiervan op de vrachtbrief: UN 3373, Biologische stof, categorie B.

Voor extra informatie over UN 3373 vervoer kunt u ook het digitale UN 3373 BIOLOGISCHE STOF document bekijken.

uploads/2022/06/Onderzoek-laboratorium-1110x740.jpg