Loading...

TARIEVEN 2021-2022

SDX BV volgt de Panteia richtlijnen voor kostenontwikkelingen. Bij de berekening van de kostenstijging wordt er rekening gehouden met alle relevante kostenposten, zoals loonkosten, brandstofkosten, rentekosten, verzekeringskosten en belastingen.

Kostenontwikkeling wegvervoer 2021: stijgt 1,5%